Posts in Category: Dokumenterat

1700-TALET RÄMNAR

Brinkebergskulle. Gustafs övre kvarstående slusskammare. I bruk 1778 - 1841. Foto 2021-09-10

Brinkebergskulle. Gustafs övre kvarstående slusskammare. I bruk 1778 – 1841. Foto 2021-09-10

FEMSTENARÖR

Femstenarör längs rågången mellan Onsjö och Överby uppsatt 1786. Foto 2021-04-18

Femstenarör längs rågången mellan Onsjö och Överby uppsatt 1786. Foto 2021-04-18

HIC IACET

Hissbygget första veckan

Nu startar bygget av hissen vid Vänersborgs museum. Första symboliska spadtaget togs den 22 april 2016.

Efter första veckans arbete med grävning och rörkoppling för vatten/avlopp.

Olidan idag

Ett par av Olidans nu över 100 åriga maskinaggregat, Still Going Strong…

Nytt ljus

Årets skörd i nytt ljus 🙂
Utställningssalen på Vänersborgs museum har fått ny ljusinstallation.

IMG_3780

Lilla Edet kraftverk

Gamla kontrollrummet

Gamla kontrollrummet

Något mer från besöket på Lilla Edets kraftstation…

Lilla Edet kraftverk, el. TK2 som dom säkert säger internt på Vattenfall, byggdes åren 1918 -1926. Kraftverket är det andra i ordningen av Vattenfalls expanderande i Göta älv, och var främst tilltänkt att försörja Västra stambanans planerade elektrifiering. Turbininstallationen vid kraftverket bestod ursprungligen av två Lawaczeck-turbiner, samt en dyrare och tidigare, i denna dimension, oprövad Kaplanturbin. Det ursprungliga Kaplanaggregatet G1 byttes ut 1984. Samtidigt ersatte man även Lawaczeck G2 med en semikaplan. 1978 -82 byggde man ut med en separat helt under mark liggande maskinhall med en stor rörturbin.

Maskinhallen med de sedan länge inbyggda generatorerna. De låg ursprungligen helt blottade och var svartmålade (se tidigare inlägg).

Maskinhallen med de sedan länge inbyggda generatorerna. De låg ursprungligen helt blottade och var svartmålade (se tidigare inlägg).

Den långa byggtiden berodde på en allmän nedgång efter kriget och en minskad efterfrågan på elkraft. Samtidigt gav det teknikerna tid att utveckla och anpassa en ny och oprövad turbintyp – Kaplanturbinen.  Det var här vid Lilla Edet som Kaplanturbinen kom att få sitt stora genombrott. Älvens höga vattenflöde i kombination med den låga fallhöjden kom att passa Kaplanturbinen utmärkt.

Nedan citerat från Tekniska museets hemsida:

År 1926 skedde den av många emotsedda turbinprovningen. Resultatet överträffade vida förväntningarna. Kaplanturbinens högsta verkningsgrad mättes till över 92 % – tidigare hade vattenturbiner knappast nått högre verkningsgrad än 85-90 %. Turbinen visade sig dessutom vara så stark att provningsutrustningen inte förmådde mäta dess toppeffekt som översteg 15000 hk (11000 kW). Med kaplanturbinen hade man med andra ord fått exakt den turbin som behövdes för att exploatera flödesrika vattendrag med låg fallhöjd.

Axelbrunn med generatoraxel Kaplan G1.

Axelbrunn med generatoraxel Kaplan G1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan ett axplock bilder från besöket. Klicka för större bild.

 

 

 

 

 

 

 

Lilla Edets kraftverk

Ett långt och givande studiebesök på kraftverket i Lilla Edet företogs denna söndagen, den 3 maj 2015.
En del har hänt mellan att de gamla, och dagens bilder togs…

Laserskanning

“Det långsamma resandets tid” möter nutid, då en vägg laserskannas på museet. Med upp till 976.000 mätpunkter/sek gick det undan!

Plantaget

Plantaget Då & Nu. Dom missade att ta ner ett träd, tycker jag.
Fem år har förflutit mellan bilderna.

IMG_6228

Nossan på grund

Nossan på resa till Gruvön med massaved gick idag på grund i höjd med Stallbacka industriområde i Trollhättan. Kanske tur att farledsdjupet inte är större. Står här på botten av kanalen precis under Stallbackabron.

Södra skolan

Södra skolan 1941 – 1993, riven 2007.

Näckrosdammen #2

Fortsättning på näckrosdammen…

Plantering av näckrosor den 19/8

Plantering av näckrosor den 19/8

Vattenpåfyllning den 20/8

Vattenpåfyllning den 20/8

Påfyllt å klart, men något saknas... den 22/8

Påfyllt å klart, men något saknas… den 22/8

Vy mot "Jacoben"

Vy mot “Jacoben”

Vy mot "Jacoben" någon gång i mitten av 1950-talet. Observera hopptornet!

Vy mot “Jacoben” någon gång i mitten av 1950-talet. Observera hopptornet!

 

Näckrosdammen

Näckrosdammen på Skräcklan ska få nya näckrosor. Dammen är för tillfället tömd på vatten och rensningsarbete pågår.

Näckrosdammen på Skräcklan

Näckrosdammen och vattenverkets gamla byggnad på Skräcklan

Dammsäkerhetsarbete

Arbete med dammsäkerhet pågår vid Brinkebergskulle.

Strömsborg 1871 – 2007

Strömsborg ca 1915

Utvärdshuset Strömsborg  uppfördes längs södra Jetén på det som 1871 var en liten ö. Byggnaden uppfördes som en envåningsbyggnad med frontespis. Ombyggdes radikalt 1891 till det utseende som kan ses på bilden.
2007, efter decennier av förfall och dekadens rivs denna en gång i tiden storslagna festlokal.

Undertecknad var på plats och dokumenterade detta Lilla Vassbottens Ragnarök. Tornet bevarades, och skeppades (troligen för många penningar) till Blåsut och Lockereds gård.

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.