Laserskanning

“Det långsamma resandets tid” möter nutid, då en vägg laserskannas på museet. Med upp till 976.000 mätpunkter/sek gick det undan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.