Posts Tagged: Vassbotten

TYSKA BRON 100 ÅR

Ångare på nedgång, passerar UVHJ-banan i Vänersborg 1916-17. Foto: Okänd / Vänersborgs Söners Gille

Ångare på nedgång, passerar UVHJ-banan i Vänersborg 1916-17. Foto: Okänd / Vänersborgs Söners Gille

   ”Över den nya kanalen har byggts en storartad, 43 m. lång klaffbro, vilken i sitt slag är en av de märkligaste i Europa och som därjämte är Europas längsta enarmade klaffbro.”

    Vi uppmärksammar att järnvägsbron över trafikkanalen i Vänersborg fyller 100 år nu i höst. Trots brons höga ålder och utvecklingen på transportsidan, är det sällan man hör att det är några större problem med den unika jubilaren. Detta bekräftas också av Per Lagerström vid Sjöfartsverket i Trollhättan: ”Den är gammal, men vi har aldrig några problem med den bron”. Brons tekniska livslängd anses dock vara kommen, och en ny bro är under utredning. Kostnaden, mellan 450 och 600 miljoner kronor, gör väl att man drar på det.

    Nuvarande klaffbro kom till vid Trollhätte kanals ombyggnad åren 1910 – 1916. Då muddrades en ny farled genom Vänersborg längs med Blåsutsidan vid Kasen. Här fick man bryta igenom banvallen och anlägga en ny järnvägsbro. På grund av dom svåra grundförhållandena avfärdade man redan i förstudien en svängbro, och istället valde man en klaffbro enligt amerikanen Strauss system. Denna brokonstruktion,  ”The Trunnion Bascule bridge”, hade Strauss patent på, men någon royalty verkar, lite märkligt, inte ha utbetalats till patentinnehavaren för denna bron. Joseph Baermann Strauss (f1870) var en amerikansk brokonstruktör med omkring 400 brospann på meritlistan. Hans mest berömda bygge är Golden Gate bron i San Francisco.

    Huvudentreprenör för brobygget i Vänersborg var den tyska firman J Gollnow & Sohn, som kom att genomföra bygget mitt under brinnande krig. Att gå in på brons tekniska konstruktion låter sig inte göras här, men så här skrev tidningen då bron var klar att sättas i drift: ”Att beskrifva den invecklade konstruktionen, sättet för höjningen och alla maskiner och säkerhetsåtgärder med automatiskt verkande anordningar är icke möjligt för icke-fackmannen och skulle antagligen icke förstås af andra än fackmän, äfven om beskrifningen blefve riktig.”

    Hur bron tar sig ut rent exteriört kan man också läsa om: ”I sitt stängda läge påminner den om en häst, ätande ur sin tornister, och tornistern är en liten motvikt af järn och betong om 324 tons vikt. När den vippar ned och bron går upp för brovaktens tryck på det elektriska handtaget, peka hästen bakben af stål 40 meter upp i vädret.”
I UVHJ:s minnesskrift 1863 – 1923 konstaterar man kort: ”I varje läge en ful siluett”.

Mer av Götheborg i Vänersborg

Nygårdsängen

Några bilder från “Nygårdsängen” – kommunens egna naturreservat som förra året fick en trevlig promenadväg.
Platsen har varit exercisplats för Kungliga Västgöta-Dals Regemente mellan åren 1685 – 1863. Senare, och fram till 1920-talet lertäkt för Vänersborgs tegelbruk, aka “Norskens”, vilka de nu vattenfyllda groparna skvallra om.

IMG_9266Nya bostadsrätter

IMG_9277Nya våningar tillkommer

IMG_9272IMG_9302IMG_9281IMG_9285Highland cattle spanar på trafiken

IMG_9296Vid “Norskens” brygga

IMG_9304Lockered, tornet från “Strömmarn” skymtar till vänster om Corps-de-logi

IMG_9310Bunkerbåten DANA på väg till Kållandsö varv

Trafikstockning

Fann en bild i en av fotoklubbens utgivningar där det stod följande.

“Trafikstockning i hamnkanalen 1965, foto: Kamerareportage”

Kollade runt i mitt lilla arkiv och fann snart händelsen på bild – ja faktiskt fann jag en bild åt vardera hållen.
1965 hade “nya Dalbobron” stått på plats i ett par år, och någon sådan bro fanns inte på bilden åt norr.

Vad man faktiskt ser på bilden är en händelse som kan dateras till Onsdagen den 27 april 1960. Detta datum lyckades man öppna Dalboborn (den gamla), vilken blivit påseglad med svåra skador som följd. Ett 50-tal fartyg hade samlats i Vänersborgsviken, hamnbassängen och  Vassbotten. Klockan vid pass 09.30 kunde så alla fartyg sätta sig i rörelse. Först släppte man iväg södergående trafik med “Adeleide” i täten, vilken kan ses stäva ut i Vassbotten på bilden. Fartyget, vilket orsakat debaclet hette “Bremer Roland”.

Hur det gick med reparationen av bron förtäljer inte historien, men man flaggade för att bron skulle behöva stå i öppet läge i flera veckor medans den lagades.

 ” Och i närmare tre veckor kommer bron förmodligen också att hållas ständigt öppen. Detta medför stora svårigheter för landsvägstrafiken, och även lokaltrafiken har råkat i ett besvärligt läge. Gående får använda järnvägsbron, där gångbanor byggts upp. I övrigt får man köra över Öxnered.”

Strömsborg 1871 – 2007

Strömsborg ca 1915

Utvärdshuset Strömsborg  uppfördes längs södra Jetén på det som 1871 var en liten ö. Byggnaden uppfördes som en envåningsbyggnad med frontespis. Ombyggdes radikalt 1891 till det utseende som kan ses på bilden.
2007, efter decennier av förfall och dekadens rivs denna en gång i tiden storslagna festlokal.

Undertecknad var på plats och dokumenterade detta Lilla Vassbottens Ragnarök. Tornet bevarades, och skeppades (troligen för många penningar) till Blåsut och Lockereds gård.

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.