Näckrosdammen

Näckrosdammen på Skräcklan ska få nya näckrosor. Dammen är för tillfället tömd på vatten och rensningsarbete pågår.

Näckrosdammen på Skräcklan

Näckrosdammen och vattenverkets gamla byggnad på Skräcklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.