FEMSTENARÖR

Femstenarör längs rågången mellan Onsjö och Överby uppsatt 1786. Foto 2021-04-18

Femstenarör längs rågången mellan Onsjö och Överby uppsatt 1786. Foto 2021-04-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.