Posts in Category: Dokumenterat

The Wife på teatern dag 2

Några stillbilder från dagens videoinspelning med The Wife på teatern i Vänersborg.

The Wife på teatern

Videoinspelning på G…

Bibblan i lördags

The Wife gav en lunchspelning och Sören Elmqvist hade vernissage på biblioteket i lördags.

 

Mångsysslaren Sören Elmqvist vid vernissagen av sin utställning “med penna och pensel från 1950-talet till 2012”. Läs mer i ttelas artikel.

Plötsligt i Trollhättan

Året var 2006, snudd på 2007.

Halv avtackning

“Kulturmiljövårdaren” Karl-Arne Karlsson har gått i pension till 50% och byter sitt kontor på Kulturlagret mot ett dito på Bohusläns museum. Idag fredag bjöd han på tårta till kaffet.  Marie höll tal och överlämnade även en liten present.

Kring bordet fr.v: Christel Lundahl, Karl-Arne Karlsson, Bosse Ekberg, Peter Johansson, Karim Dharsani, Ann-Charlott Öberg, Lennart Andersson, Lars Bergström (stående), Göran Wennberg, Marie Odenbring Widmark, Joacim Pettersson och Clary Winberg.
Karl-Arne kan det mesta om alla kyrkor i gamla Älvsborgs län, och det är som bekant ganska många.

Presenten visas upp och Christel, Bosse och Peter studerar intresserat.

 

Kokvinnorna

Peter Gerdehag vid invigningen av fotoutställningen “Kokvinnorna” på Vänersborgs museum 23/5 2012.

K.G.Munthers båtbyggeri

Stubbered 3:3 • Trollhättans kommun
Båtbyggeriet söder om Trollhättan startades av Karl
Gabriel Munther 1896 och är beläget vid Göta Älvs
östra sida. Längs älven har det tidigare funnits runt
30 varv, för vilka Munthers båtbyggeri nu är den enda
kvarvarande representanten. Anläggningen visar en
typ av småskaligt industrihantverk som var vanligt
under 1900-talet men nu nästan helt har upphört.
  K G Munther var ursprungligen skeppare och hade
lärt sig att bygga båtar av sin far. Först i 40-årsåldern
började K G själv att bygga och reparera båtar.
Familjen Munther drev även en handelsbod i ett av husen
kring varvet. Under båtbyggeriets glansdagar 1945-55
var hela åtta personer anställda på varvet.
Varvsverksamheten lades formellt ner 1965, då K G Munthers
son Gustav Munther gick i pension. Gustav fortsatte
dock att bygga båtar som hobby - den sista blev färdig 1980.
  Båtbyggeriet ligger i en brant sluttning ner mot älven
vilket skapar problem för byggnaderna, både med vatten som rinner
nerför slänten och med jordmassor som samlas vid de övre fasaderna.
Sedan 1980 har underhållet av varvsbyggnaderna varit eftersatt.
Lennart Munther, Gustav Munthers son, är i dag en av fyra
delägare som tillsammans sett till att i alla fall taken på
byggnaderna har varit hela.
  Efter ett inslag om varvet i SVT:s program Landet Runt
kontaktade Lennart Munther både Länsstyrelsen och museet i Vänersborg
för hjälp med att stoppa byggnadernas förfall.
Tillsammans har parterna nu rustat upp byggnaderna som visas av de
delägare som bor kvar i bostadshusen.
Lennart Munther berättar att det kommer mycket besökare och att ägarna
får hjälp med både PR och röjning av Varvshistoriska föreningen i Lödöse,
de har hjälpt till att sortera gamla verktyg.
Framöver vill Lennart ha ett café på området och utöka verksamheten.
Drömmen är att kunna bygga båt på varvet igen!

 

Källa: Länsstyrelsen & Lars Bergström - Kulturlagret/Västarvet

Thorskogare

Thorskogare #1

Reg.nr 3131 – ERIK SPARRE
Byggd vid Thorskogs varv 1897. Runt sekelskiftet 1900 var hemorten Ström och ägare Inlands pappersfabrik AB. Kom ca 1921 till Håverud och Håfreströms AB. Blev omnamnad till HÅFRESTRÖM I 1943. Blev åter ERIK SPARRE 1959, nu med Köpmannebro som hemort. 1961 registrerad som pråm med hemort Ryr. Och i Ryr slutade ERIK SPARRE sina dagar. Ligger sedan mitten av 1960-talet sjunken i Beneboviken.

ERIK SPARRE på nedgång vid Vänersborg. Fotografen är okänd, årtalet runt 1917. Fotografiet är ej tidigare publicerat.
Bildkälla: Kulturlagret 


Thorskogare #2

I dagarna blev vi varse om att Larry Hansson ska gå i land – och att hans båt SYDFART är till försäljning.
Sydfart är gamla OLOF TRÄTÄLJA, byggd 1879 på Thorskogs varv i Göta älv. Hon har funnits kring Vänern i stort sett hela tiden fram till Larry köpte henne 1977. Fartyget är ett kulturarv, och ett av världens äldsta fraktfartyg i trafik. Visst vore det kul om hon kom till älven och Vänern igen!

DE SISTA KVARTSBÅTARNA

Gamla trotjänare i kanalfart.

Alla äldre bilder i detta inlägget med benäget tillstånd av Stig Hjelm.

Snart är alla spår av LINDÖ borta, jag kom i sista stund för att få en skymt av resterna av en “kvartsbåt”. 1985 strandade LINDÖ i  hårt väder vid Kippholmen, där Nordre älv suger ut sig i Kattegatt. Här har hon tydligen stått allt sedan dess. (Bild funnen på nätet)

LINDÖ började byggas om till motorfartyg  i Köpmannebro 1935, på resterna av “Billingsfors I”, en pråm, vilken i sin tur var byggd 1918 av Severin Jonasson i Billingsfors. 1937 var ombyggnaden klar och man gick till Vänersborg för att sätta i en maskin av fabrikat Vänern om 35 eff. hkr. Den 29 juni 1937 togs första lasten ombord – 75 ton kvarts från Fröskog till Metallurgiska i Trollhättan. Den 4 december 1971 drar LINDÖ sin sista last, även denna utgjordes av kvarts, 111,1 ton från Fröskog.

Mellan 1937 och 1971 drog LINDÖ 720 laster med kvarts genom Snäcke kanal till smältverken i Vargön, Trollhättan och Otterbäcken. Det blev även andra laster, bl.a var tydligen LINDÖ känd för sina frakter av massaved och lasthanteringen kring denna. LINDÖ trafikerade Snäcke, Dalslands, Trollhätte och Göta kanaler samt vänerhamnarna.

 

Gruvdriften i Dalsland har gamla anor, och här har förutom kvartsen och kvartsiten också brutits bl.a koppar, silver och stora mängder manganhaltig malm. Kvarts och kvartsit från trakten kring sjöarna Ånimmen och Ärr håller en mycket hög kvalitet, kanske den bästa som finns i landet.  Kvartsen används i produktionen av mangan, kisel och ferrolegeringar. Smältverket i Vargön (Alloys) har länge haft ett eget kvartsbrott vid Fröskog, alldeles nordväst om sjön Ärr.
Kvartsiten används framför allt till eldfasta produkter bl.a tegel. Höganäsbolaget har brutit kvartsit i stor skala under andra världskriget fram till 1970-talet. Brotten låg vid Valön och Nedre kilane. Kvartsiten fraktades med båt till Höganäs för förädling. M/S Kvartsita, som finns som modell på kanalmuseet i Trollhättan, har dragit mången lass från Nedre Kilane till Höganäs.

Men detta inlägget var tänkt att handla lite om de små skutor som som drog kvarts genom Snäcke kanal till Vargön, ofta kallad “traden Fröskog – Vargön”. Denna transport pågick under en lång period av 1900-talet. Dessa skutor lastade runt 100 ton, och de år det skeppades ut 32.000 ton kvarts blev det många resor.
På den gamla goda tiden kunde det vara  sex man i besättningen, men i slutet av 1960-talet hade dessa krympt till två.
De båtar som höll ut längst var LINDÖ, BALDER, SUNE, JOHN, IDOG och MONICA. För att kunna hålla igång trafiken köpte skepparna på dessa båtar Snäcke kanal 1968 för 75.000 kr. Men i december 1971 tog det slut, då LINDÖ, som sista båt, den 4 december fick sin sista last av 111,1 ton kvarts i Fröskog.

Lite om båtarna

Reg.nr 8231 LINDÖ av Köpmannebro. Ägare och skeppare var sedan 1959 Waldemar Olsson. Han sålde båten till Lysekil 1973. Några år senare såldes hon till Göteborg, och kom där att bli liggande och förfalla vid Gullbergskajen. 1985 var hon i vart fall i fart igen, då hon enligt uppgifter fick haveri och i hårt väder strandade vid Kippholmen i Nordre älv.
LINDÖ,s 720 kvartslaster genom Snäcke kanal är väl dokumenterade, och i familjens ägo finns samtliga fraktjournaler åren 1937 – 1971.

Reg.nr 7486 BALDER byggd som pråm för Mustadfors 1906, blev motoriserad kring 1928. BALDER var den lastdrygaste båten med 115 ton på traden Fröskog – Vargön. MONICA fick bara med sig 110 ton p.g.a ogynnsammare bottenform.
På BALDER finns runt 520 kvartslaster genom Snäcke kanal noterade mellan 1942 – 1971, med en tydlig ökning från 1965 fram till 1971.

Reg.nr 7117 SUNE, ex. DALSLANDS KANAL, byggd i Sjötorp 1924 och försedd med en maskin om 45 eff.hkr. SUNE, liksom de övriga fem här upptagna båtar var “Snäckemax”. SUNE med  måtten 22,02 m lång, 4,10 m bred och med ett djupgående på 2,22 m. Brutto 60,87, Netto 40,50, DW 100 ton.
Mellan 1942 – 1971 är runt 520 kvartslaster genom Snäcke kanal noterade på SUNE.
Några händelser: 1961 såld till Vänersborg för 12000kr. 1965 såld till Köpmannebro för 20000kr. 1975 såld till Stockholm för 20000kr. 1980 står det att fartyget brändes i Värtahamnen.

Reg.nr 4902 JOHN ex. HILDUR, byggd i Ryr 1908 som galeas. 1931 byggs hon om till motorfartyg. Vid denna tidpunkten har hon en maskin av fabrikat Seffle på 25 Hk. 1956 köpte Fengersforsbolaget HILDUR och döpte om henne till JOHN. Bolaget hade tidigare haft en båt med namnet JOHN, men denna sjönk i Vänern 1955. En ny Seffle-maskin installeras, nu på 70 Hk. När bruket slutade med sina sjötransporter 1963-64 såldes JOHN till Sigvard Svensson i Vänersborg för 12.000 kr.
Mellan 1964 och 1971 fraktade JOHN ca 400 laster kvarts Fröskog – Vargön. 1975 säljs båten till Gudrun Nilsson Göteborg för 7.000 kr. Skeppare är Stig Holm, ett namn som ofta dyker upp har jag märkt. 1978 är det dags att sälja igen, nu till Internationell miljöproduktion i Göteborg för 35.000 kr. Sista årtalet är 1995, då hon står avregistrerad som förstörd.

Reg.nr 1937 IDOG var äldst av de sista kvartsbåtarna. Byggd i Kristinehamn 1880 för trafik på Norrlandskusten. 1909 blev Sveabolaget i Stockholm ägare till IDOG. Efter några turer kom hon 1936 el. 1938 åter till Vänern, sitt födelsevatten. Med sina uppskattade 1270 laster genom Snäcke kanal gör IDOG verkligen skäl för sitt namn. Lastad gjorde hon intrycket av en ubåt, vilket mången sjöfarare på Vänern intygat. De hårda kvartslasterna tog hårt på henne, men hon överlevde och lär finnas än idag, eller?

Reg.nr 10223 MONICA Byggd i Gustavsfors 1961. Specialbyggd som sista båt för Dalslands kanals smalare delar (Snäcke kanal). Verkar i  stort sett enbart dragit kvarts Fröskog – Vargön.
Lasse Larsson i Vänersborg ägde MONE, en annan liten fraktskuta. Denne ska ha beställt ett nybygge (MONICA), som var avsedd att sättas in på kvartstrafiken. Penta-motorn på 150 hkr var ju ett riktigt kraftpaket i dessa samanhang!
1971, då kvartstransporterna med båt lades ner ska MONICA ha blivit såld till Stockholm. 1975 kom hon till Göteborgs norra skärgård, där hon gick i trafik med öl och bröd med namnet VEGA II. 1978 blir hon omnamnad till OMEGA. 1995 byggs hon om till turistbåt och ny hemort blir Håverud. Efter flerårig trafik på Dalslands kanal kunde hon 2011 ses som båtbuss i Karlstad.

…………………………………………………………………………………………………………………………. →

En klassisk vinterbild till från Vänersborg signerad Stig Hjelm, är den på de fem skutorna i liggandes i vintervila i G:a hamnkanalen någon gång i mitten av 1960-talet.

Båtarna är fr.v: IDOG, SUNE, KLARABORG, SONJA och MONE.

Den större skutan i mitten är vänergaleasen KLARABORG ex JESPER. Byggår är för mig okänt, men hon förbyggdes på Assarebo skeppsvarv vid Göta älv 1884. Mellan 1942 och 1966 var KLARABORG,s hemort Vänersborg. Under denna tiden blev det många kvartslaster till Vargön och Trollhättan. Hon fick sina laster vid Annenäset och Nedre Kilane; Snäcke kanal fick hon inte plats i. 1966 lämnar hon Vänern för gott, då en Jan Gunnerus m.fl. i Göteborg köper henne för 18000 kr. Nu byggs hon om till lustfartyg för jordenruntsegling. Fram på hösten 1967 lämnar KLARABORG Göteborg och Sverige för alltid. Äventyren som lustfartyg började illa. Ute på Biscaya skulle Jan Gunnerus ta bilder på skutan från en flotte. Flotten kapsejsade emellertid och Gunnerus omkom. Nu följer en lång period då hon seglar runt i avlägsna trakter, långt långt borta från Vänerns söta vatten.
Sen, den 14 juli1982 gick ett meddelande ut i radion att världens äldsta i trafik varande segelskuta, galeasen KLARABORG från Göteborg, hade totalförlist under en rykande storm i Indiska oceanen. Alla tio ombord räddades då lustfartyget sjönk på 300 meters djup strax norr om Perth på Australiens västkust.

Om SONJA kan man läsa att hon hade en (liksom de flesta andra) encylindrig råoljemotor. Seffle och Venern-maskiner var vanliga, och SONJA hade den senare installerad. Vänerns motorverkstad i Vänersborg tillverkade uppskattningsvis 3000 motorer mellan ca 1920 – 1958, både till däcksvinschar och för framdrivning. Motorerna fanns i olika storlekar på mellan 4 – 75 Hkr. Motorinstallationen på SONJA var tydligen inte helt lyckad, för när hon gick olastad riste och skakade det något så fruktansvärt, att det var direkt obehagligt att stå på däck och styra. Detta löstes med en “trampolin” att att stå på. Arrangemanget gav ett något egendomligt intryck, men var fullt befogat.
Vidare kan man läsa att en halvdöv albinokatt vid Strömmens sluss hade koll på när SONJA kom; detta hörde hon tydligen på ljudet. Orsaken var att Hilding Karlsson på SONJA hade för vana att utfodra katten med hackekorv. Katten brydde sig inte om någon annan båt, men när SONJA kom lavade den bort till landsvägsbron.
Runt 750 kvartslaster är noterade på SONJA.

Längst till höger ligger MONE byggd i Bengtsfors 1923. Ägare ska ha varit Lasse Larsson Vänersborg, som 1961 lät bygga MONICA. Man kan se på slussjournaler från Strömmens sluss att mellan 1942 – 1962 drog MONE ca 673 kvartslaster genom Snäcke kanal. Därefter avlöser MONICA fram till 1971 med runt 500 kvartslaster.

 

Litteratur:
Båtar på Vänern – Björn Larsson
Ånimskog “Vårt land” – Sockenbok
Vänerns Motorverkstad – Kulturlagret/Vänersborgs museum 

 

Invigning

Museichef Peter Johansson och fotokonservator Lennart Andersson drar igång utställningen “familjebilder” på Vänersborgs museum den 11 februari 2012.

Från invigningen av utställningen på Vänersborgs museum den 11 februari 2012.

Is i graven

Säsongens första “is-bilder” kom idag 5/2.
BONDEN plöjer Karls grav och EKEN kommer med pinnar.
Thunbåten har fortfarande den svenska flaggan och en svensk hamn skriven i aktern. Detta är en MYCKET ovanlig syn idag!

Wargön

Två bilder. Ett pappersbruk som försvann. Två båtar som försvann från detta vatten.

Repa

Natalie och Kristoffer spelar in ett nytt musikaliskt verk 26/12 2011.
Lyssna på Natalie här och Big Eyed Beans From Venus här

  

Med salt i lastrummet

Dominica-flaggade MARTHA lossar salt i Vänersborg 17/12-2011.

Båten är ex. WINDENA, som t.o.m. 2010 var svenskflaggad och hade Kållandsö i Vänern som hemmahamn. Hon är byggd 1979 och har en lite ovanlig huvudmaskin i form av en 2-takts V12:a signerad Brons. Ljudet när hon förr stävade ut på Vänern gick inte att ta miste på, man visste, utan att se, vilken dam som då passerade 🙂

LOTUS

Ännu en fartygspost…

Tankern LOTUS kommer återigen till Vänern. Noterade att hon kom den 11/11-2011. Det är på 5 års-dagen sedan hon som STOC PETREA ställde sig på land i Trollhättan efter att ha fått blackout i maskin och blivit ett “dött skepp”. De senaste två åren är det i regel syrran LEXUS som stått för transporterna till Karlstad. Lite data på LOTUS.

En gång till

Nu är bilder på “flytetyg som passerat”  på väg att sammanställas igen. Eller…, det blir ingen sammanställning, utan alla fartyg kommer att läggas upp som blogginlägg utan någon som helst tanke.

Här är en länk till sidan.

Jag roade mig med att följa fartygstrafiken slaviskt under 19 månader och försökte få så många unika fartyg som möjligt på bild. Det blev en del… Målet var först att följa trafiken under 1 år; detta skulle utökades till 2 år. Dessvärre gick data förlorad efter ett strömavbrott hos mig i början av juni detta år. I samband med detta slutade jag med fullständig övervakning, men har antecknat när nya fartyg passerat. Nu är dock databasen för perioden 2009-11 – 2011-06 återskapad och statistiken tillgänglig igen!

Jag kommer kontinuerligt lägga upp nya “fartygsposter”, både gamla och nya i mån av tid och ork. Möjligtvis blir det senare också ett bildgalleri, har ju samlat på mig några tusen bilder under dom här snart 2 åren…

Nu ikväll blev det lite fler bilder då NAVEN och en ny bekantskap (OSTENAU) möttes utanför Vänersborg. NAVEN är en av dom båtar som mest frekvent besöker Vänern. 42 besök blev det mellan 5/11-2009  och 15/5-2011. Hon kommer, om inte alltid, så oftast med massaved från Baltikum som ska till Gruvön.

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.