Posts Tagged: Vänersborg

HAMNPLAN

Vänersborg, Hamnplan 1972. Foto: Vänersborgs museum

Vänersborg, Hamnplan 1972. Foto: Vänersborgs museum

Hamnplan 2016.

Hamnplan 2016.

HAMNGATAN 27

Åkare Öberg med familj framför sitt nybygge på Hamngatan 27, Vänersborg. Foto: Vänersborgs Söners Gille arkiv

Åkare Öberg med familj framför sitt nybygge på Hamngatan 27, Vänersborg. Foto: Vänersborgs Söners Gille arkiv

Hamngatan 27, Vänersborg. Foto: M. Ericsson 16-10-27

Hamngatan 27, Vänersborg. Foto: M. Ericsson 16-10-27

   Förr var förr, nu är nu. Den gamla bilden är från tiden då Hamngatan var på väg att läggas ut här. Tidigare gick “Gröna gången” här, alldeles bakom fotografen. Året ska visst vara 1909 och det är åkare Öberg som just uppfört sitt ståtliga hus med tegelfasad här på blivande Hamngatan 27. På bilden ser vi Olle Petter Öberg själv längst t.v., hustrun Hanna, sönerna Karl, Gustaf och Oscar. I detta huset bodde sedan åkare Öberg länge. Han körde mycket ved från Värmlands- och dalslandsskutorna nere i hamnen, en syssla som sedan sonen Oscar fortsatte med. Innan detta hus byggdes stod ett gammalt trähus på samma plats, och vid rivningen av denna träkåk fann man material som var så gammalt att det ansågs komma från Vänersborgs föregångare, Brätte stad.

Mer av Götheborg i Vänersborg

Tenggrenstorps tegelbruk

Norra Europas största tegelbruk under ett och samma tak. Startade 1909 och brann ner 1959, påpassligt när leran var på väg att ta slut. Flygfotografi från gissningsvis sent 1940-tal.
Nästa gång blir det mer från denna platsen 🙂

Tenggrenstorp

Torget

Vänersborg, torget sent 1950-tal.

Vänersborg, torget sent 1950-tal.

Drottninggatan 12

Aktuell adress, då butiken dg12 upphör.
EPA, Vänersborgs första varuhus startade på adressen i sitt nyuppförda vackra hus 1960.
Så var det i många svenska städer när EPA och Domus skulle uppföra sina komplex på bästa adress, och på bekostnad av den äldre bebyggelsen.

Total utförsäljning 50 %, och vänersborgarna skyndar att fynda.

Total utförsäljning 50 %, och vänersborgarna skyndar att fynda.

Nyströmska huset strax innan rivningen för EPA. Foto: Karl-Fredrik Nyström

Nyströmska huset strax innan rivningen för EPA. Foto: Karl-Fredrik Nyström

Efter rivningen 1959. Ja, varför bevara det gamla rucklet? Foto: Karl-Fredrik Nyström

Efter rivningen 1959. Ja, varför bevara det gamla rucklet? Foto: Karl-Fredrik Nyström

Näckrosdammen #2

Fortsättning på näckrosdammen…

Plantering av näckrosor den 19/8

Plantering av näckrosor den 19/8

Vattenpåfyllning den 20/8

Vattenpåfyllning den 20/8

Påfyllt å klart, men något saknas... den 22/8

Påfyllt å klart, men något saknas… den 22/8

Vy mot "Jacoben"

Vy mot “Jacoben”

Vy mot "Jacoben" någon gång i mitten av 1950-talet. Observera hopptornet!

Vy mot “Jacoben” någon gång i mitten av 1950-talet. Observera hopptornet!

 

Näckrosdammen

Näckrosdammen på Skräcklan ska få nya näckrosor. Dammen är för tillfället tömd på vatten och rensningsarbete pågår.

Näckrosdammen på Skräcklan

Näckrosdammen och vattenverkets gamla byggnad på Skräcklan

Malmska huset

Malmska huset, det ljust gråputsade alltså.  Kanske mest känt som Paalzowska, och minst som Nordströmska. Uppfört av handlanden Carl Adolf Malm runt 1840. Huset hade först röda tegelfasader, men putsades vid sekelskiftet 1900. Ett bra sätt att tidsbestämma  gamla Vänersborgsvyer – tegelfasad på Malmska huset = före 1900. Det finns även bilder där bara hälften av huset är putsat, och dessa är sannolikt från 1900 el. 1901.

Tron, hoppet och kärleken

De tre stora villorna, tron, hoppet och kärleken på Hamngatan och Norra gatan i Vänersborg. Har inte klart för mig vilken som är tron och kärleken…

Den grå t.v, också kallad von Sydowska villan efter dess förste ägare Hugo von Sydow. Han blev västerbygdens vattendomstols förste vattenrättsdomare 1919, och i början var dess kansli inrymt på övervåningen av villan. I mitten provinsialläkare Nils Englunds villa “hoppet”.

Landshövdingeresidenset

Av Hårlemans ritningar klart 1754. Påbyggt under 1840-talet. Ursprungliga flyglarna brann ner i den stora stadsbranden 1834 medans huvudbyggnaden då klarade sig. Nya flyglar uppförda till stadens 300-årsjubileum 1944. Kända färger: Vitt, rosa och gult.

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.