Posts Tagged: Fartyg

EX VÄNERSKYTTEL

Stallbacka, Trollhättan 2019-07-06. North Carrier, ex. West vind, ex. Shuttle II, ex. Shuttle Karlstad.

Stallbacka, Trollhättan 2019-07-06. North Carrier, ex. West vind, ex. Shuttle II, ex. Shuttle Karlstad.

   Här i Stallbacka hamn ligger en av de gamla Vänerskyttlarna, de där blåmålade lådlikande sakerna som många säkert minns och som gick i trafik mellan Göteborg och Karlstad på 1990-talet. Trafiken med dessa två skyttlar lade ner 2002 och efter några års stillaliggande hamnade de båda nere i Grekland. 2007 såldes den ena av dom tillbaka till Sverige och Kyrkesund. Fartyget namnades om till WEST VIND och har sedan dess legat i Karlstad där det varit verksamt med uppförandet av en vindkraftsanläggning på Gässlingegrund utanför Hammarö i Vänern. Vindkraft Vänern har dragits med mycket problem, främst med växellådorna, men på senare år också ekonomiskt. WEST VIND var modifierad med stora pontoner för att med en stor kran ombord kunna lyfta dom stora och tunga delarna. Att nu fartyget är sålt till Piteå och alltså lämnat Karlstad bådar inte gott för Vindkraft Vänern, då det har behövts vid dom återkommande reparationerna av vindsnurrornas växellådor. Fartygets AIS-transponder har i skrivandets stund destinationen Kållandsö (varv) ETA 4 september inmatad. I den länkade artikeln nedan står det att hon ska över till Polen senare i sommar…
> Spana in en bild där fartyget är i aktion vid vindkraftsparken
> Bilder på Shuttle Karlstad
> Mer läsning om Vindkraft Vänern

En vårdag 1915

I slussen ligger s/s EWY. Hon är här ganska ung, bara två år gammal, byggd på Eriksbergs Mek. verkstad. I aktern står det Seffle – Hugo Silvéns hemstad. Det är han som har beställt fartyget, och han kommer att vara dess ägare fram till april 1935, då han säljer henne till Gotland för 28.000 kr.
Kanske är det april den här dagen vid Brinkebergskulle också. Folket som är ute och beskådar den alldeles nya slussen – en vårdag 1915.
Oredan runt slussen, som togs i allmänt bruk november 1914, skvallrar om att den helt nyligen börjat betjäna alla de fartyg som sedan dess passerat här.
Sluss Nr 1 Brinkebergskulle kommer att betjäna fartygstrafiken ytterligare några år. EWY slutade sina dagar utanför Lerwicks hamn på Shetlandsöarna den 3 mars 1938, där hon efter att ha draggat i orkanvindar strandade och blev skrot.

s/s EWY i Brinkebergskulle sluss, sannolikt 1915. Foto: Okänd, ur Vänersborgs museums bildsamlingar

Kullens sluss

Då & Nu

Slussen på bilden stod klar 1841 och invigdes av Oscar I 1844. Det är Kullens sluss, vilken var den övre av de två slussar vid Brinkebergskulle innan nuvarande kanal- och slussverk kom till. Idag kan man se en rest av denna sluss i form av ett parti av den östra slussväggen stående i kanalen uppströms dagens sluss.
Slussvaktarhuset som syns bland träden på den gamla bilden togs ner 1913, och flyttades  3 – 400 meter söderut till en plats där det står än idag. Huset står vid kurvan på bilvägen ner till dagens sluss.
I slussen ligger en okänd ångare på nedgång, och genom Gustafs slussar från 1770-talet till höger kan man se “Ceres” ankomma Kullen på uppgång. Närmast i bild väntar “Theodor Mannheimer” på att få slussa ner och vidare mot Bommeslussen belägen strax före Karls gravs utlopp i Göta älv.
De båda fotografierna nedan är tagna med drygt hundra års mellanrum, och från nästan exakt samma plats.

Karl IX sluss "Kullen". Foto: K & A Vikner, tidigt 1900-tal.Samma vy 2011, San Remo passerar just där Kullens slussvaktarhus stod. Rester av Kullens sluss till vänster

Trafikstockning

Fann en bild i en av fotoklubbens utgivningar där det stod följande.

“Trafikstockning i hamnkanalen 1965, foto: Kamerareportage”

Kollade runt i mitt lilla arkiv och fann snart händelsen på bild – ja faktiskt fann jag en bild åt vardera hållen.
1965 hade “nya Dalbobron” stått på plats i ett par år, och någon sådan bro fanns inte på bilden åt norr.

Vad man faktiskt ser på bilden är en händelse som kan dateras till Onsdagen den 27 april 1960. Detta datum lyckades man öppna Dalboborn (den gamla), vilken blivit påseglad med svåra skador som följd. Ett 50-tal fartyg hade samlats i Vänersborgsviken, hamnbassängen och  Vassbotten. Klockan vid pass 09.30 kunde så alla fartyg sätta sig i rörelse. Först släppte man iväg södergående trafik med “Adeleide” i täten, vilken kan ses stäva ut i Vassbotten på bilden. Fartyget, vilket orsakat debaclet hette “Bremer Roland”.

Hur det gick med reparationen av bron förtäljer inte historien, men man flaggade för att bron skulle behöva stå i öppet läge i flera veckor medans den lagades.

 ” Och i närmare tre veckor kommer bron förmodligen också att hållas ständigt öppen. Detta medför stora svårigheter för landsvägstrafiken, och även lokaltrafiken har råkat i ett besvärligt läge. Gående får använda järnvägsbron, där gångbanor byggts upp. I övrigt får man köra över Öxnered.”

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.