Tron, hoppet och kärleken

De tre stora villorna, tron, hoppet och kärleken på Hamngatan och Norra gatan i Vänersborg. Har inte klart för mig vilken som är tron och kärleken…

Den grå t.v, också kallad von Sydowska villan efter dess förste ägare Hugo von Sydow. Han blev västerbygdens vattendomstols förste vattenrättsdomare 1919, och i början var dess kansli inrymt på övervåningen av villan. I mitten provinsialläkare Nils Englunds villa “hoppet”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.