Malmska huset

Malmska huset, det ljust gråputsade alltså.  Kanske mest känt som Paalzowska, och minst som Nordströmska. Uppfört av handlanden Carl Adolf Malm runt 1840. Huset hade först röda tegelfasader, men putsades vid sekelskiftet 1900. Ett bra sätt att tidsbestämma  gamla Vänersborgsvyer – tegelfasad på Malmska huset = före 1900. Det finns även bilder där bara hälften av huset är putsat, och dessa är sannolikt från 1900 el. 1901.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.