DE SISTA KVARTSBÅTARNA

Gamla trotjänare i kanalfart.

Alla äldre bilder i detta inlägget med benäget tillstånd av Stig Hjelm.

Snart är alla spår av LINDÖ borta, jag kom i sista stund för att få en skymt av resterna av en “kvartsbåt”. 1985 strandade LINDÖ i  hårt väder vid Kippholmen, där Nordre älv suger ut sig i Kattegatt. Här har hon tydligen stått allt sedan dess. (Bild funnen på nätet)

LINDÖ började byggas om till motorfartyg  i Köpmannebro 1935, på resterna av “Billingsfors I”, en pråm, vilken i sin tur var byggd 1918 av Severin Jonasson i Billingsfors. 1937 var ombyggnaden klar och man gick till Vänersborg för att sätta i en maskin av fabrikat Vänern om 35 eff. hkr. Den 29 juni 1937 togs första lasten ombord – 75 ton kvarts från Fröskog till Metallurgiska i Trollhättan. Den 4 december 1971 drar LINDÖ sin sista last, även denna utgjordes av kvarts, 111,1 ton från Fröskog.

Mellan 1937 och 1971 drog LINDÖ 720 laster med kvarts genom Snäcke kanal till smältverken i Vargön, Trollhättan och Otterbäcken. Det blev även andra laster, bl.a var tydligen LINDÖ känd för sina frakter av massaved och lasthanteringen kring denna. LINDÖ trafikerade Snäcke, Dalslands, Trollhätte och Göta kanaler samt vänerhamnarna.

 

Gruvdriften i Dalsland har gamla anor, och här har förutom kvartsen och kvartsiten också brutits bl.a koppar, silver och stora mängder manganhaltig malm. Kvarts och kvartsit från trakten kring sjöarna Ånimmen och Ärr håller en mycket hög kvalitet, kanske den bästa som finns i landet.  Kvartsen används i produktionen av mangan, kisel och ferrolegeringar. Smältverket i Vargön (Alloys) har länge haft ett eget kvartsbrott vid Fröskog, alldeles nordväst om sjön Ärr.
Kvartsiten används framför allt till eldfasta produkter bl.a tegel. Höganäsbolaget har brutit kvartsit i stor skala under andra världskriget fram till 1970-talet. Brotten låg vid Valön och Nedre kilane. Kvartsiten fraktades med båt till Höganäs för förädling. M/S Kvartsita, som finns som modell på kanalmuseet i Trollhättan, har dragit mången lass från Nedre Kilane till Höganäs.

Men detta inlägget var tänkt att handla lite om de små skutor som som drog kvarts genom Snäcke kanal till Vargön, ofta kallad “traden Fröskog – Vargön”. Denna transport pågick under en lång period av 1900-talet. Dessa skutor lastade runt 100 ton, och de år det skeppades ut 32.000 ton kvarts blev det många resor.
På den gamla goda tiden kunde det vara  sex man i besättningen, men i slutet av 1960-talet hade dessa krympt till två.
De båtar som höll ut längst var LINDÖ, BALDER, SUNE, JOHN, IDOG och MONICA. För att kunna hålla igång trafiken köpte skepparna på dessa båtar Snäcke kanal 1968 för 75.000 kr. Men i december 1971 tog det slut, då LINDÖ, som sista båt, den 4 december fick sin sista last av 111,1 ton kvarts i Fröskog.

Lite om båtarna

Reg.nr 8231 LINDÖ av Köpmannebro. Ägare och skeppare var sedan 1959 Waldemar Olsson. Han sålde båten till Lysekil 1973. Några år senare såldes hon till Göteborg, och kom där att bli liggande och förfalla vid Gullbergskajen. 1985 var hon i vart fall i fart igen, då hon enligt uppgifter fick haveri och i hårt väder strandade vid Kippholmen i Nordre älv.
LINDÖ,s 720 kvartslaster genom Snäcke kanal är väl dokumenterade, och i familjens ägo finns samtliga fraktjournaler åren 1937 – 1971.

Reg.nr 7486 BALDER byggd som pråm för Mustadfors 1906, blev motoriserad kring 1928. BALDER var den lastdrygaste båten med 115 ton på traden Fröskog – Vargön. MONICA fick bara med sig 110 ton p.g.a ogynnsammare bottenform.
På BALDER finns runt 520 kvartslaster genom Snäcke kanal noterade mellan 1942 – 1971, med en tydlig ökning från 1965 fram till 1971.

Reg.nr 7117 SUNE, ex. DALSLANDS KANAL, byggd i Sjötorp 1924 och försedd med en maskin om 45 eff.hkr. SUNE, liksom de övriga fem här upptagna båtar var “Snäckemax”. SUNE med  måtten 22,02 m lång, 4,10 m bred och med ett djupgående på 2,22 m. Brutto 60,87, Netto 40,50, DW 100 ton.
Mellan 1942 – 1971 är runt 520 kvartslaster genom Snäcke kanal noterade på SUNE.
Några händelser: 1961 såld till Vänersborg för 12000kr. 1965 såld till Köpmannebro för 20000kr. 1975 såld till Stockholm för 20000kr. 1980 står det att fartyget brändes i Värtahamnen.

Reg.nr 4902 JOHN ex. HILDUR, byggd i Ryr 1908 som galeas. 1931 byggs hon om till motorfartyg. Vid denna tidpunkten har hon en maskin av fabrikat Seffle på 25 Hk. 1956 köpte Fengersforsbolaget HILDUR och döpte om henne till JOHN. Bolaget hade tidigare haft en båt med namnet JOHN, men denna sjönk i Vänern 1955. En ny Seffle-maskin installeras, nu på 70 Hk. När bruket slutade med sina sjötransporter 1963-64 såldes JOHN till Sigvard Svensson i Vänersborg för 12.000 kr.
Mellan 1964 och 1971 fraktade JOHN ca 400 laster kvarts Fröskog – Vargön. 1975 säljs båten till Gudrun Nilsson Göteborg för 7.000 kr. Skeppare är Stig Holm, ett namn som ofta dyker upp har jag märkt. 1978 är det dags att sälja igen, nu till Internationell miljöproduktion i Göteborg för 35.000 kr. Sista årtalet är 1995, då hon står avregistrerad som förstörd.

Reg.nr 1937 IDOG var äldst av de sista kvartsbåtarna. Byggd i Kristinehamn 1880 för trafik på Norrlandskusten. 1909 blev Sveabolaget i Stockholm ägare till IDOG. Efter några turer kom hon 1936 el. 1938 åter till Vänern, sitt födelsevatten. Med sina uppskattade 1270 laster genom Snäcke kanal gör IDOG verkligen skäl för sitt namn. Lastad gjorde hon intrycket av en ubåt, vilket mången sjöfarare på Vänern intygat. De hårda kvartslasterna tog hårt på henne, men hon överlevde och lär finnas än idag, eller?

Reg.nr 10223 MONICA Byggd i Gustavsfors 1961. Specialbyggd som sista båt för Dalslands kanals smalare delar (Snäcke kanal). Verkar i  stort sett enbart dragit kvarts Fröskog – Vargön.
Lasse Larsson i Vänersborg ägde MONE, en annan liten fraktskuta. Denne ska ha beställt ett nybygge (MONICA), som var avsedd att sättas in på kvartstrafiken. Penta-motorn på 150 hkr var ju ett riktigt kraftpaket i dessa samanhang!
1971, då kvartstransporterna med båt lades ner ska MONICA ha blivit såld till Stockholm. 1975 kom hon till Göteborgs norra skärgård, där hon gick i trafik med öl och bröd med namnet VEGA II. 1978 blir hon omnamnad till OMEGA. 1995 byggs hon om till turistbåt och ny hemort blir Håverud. Efter flerårig trafik på Dalslands kanal kunde hon 2011 ses som båtbuss i Karlstad.

…………………………………………………………………………………………………………………………. →

En klassisk vinterbild till från Vänersborg signerad Stig Hjelm, är den på de fem skutorna i liggandes i vintervila i G:a hamnkanalen någon gång i mitten av 1960-talet.

Båtarna är fr.v: IDOG, SUNE, KLARABORG, SONJA och MONE.

Den större skutan i mitten är vänergaleasen KLARABORG ex JESPER. Byggår är för mig okänt, men hon förbyggdes på Assarebo skeppsvarv vid Göta älv 1884. Mellan 1942 och 1966 var KLARABORG,s hemort Vänersborg. Under denna tiden blev det många kvartslaster till Vargön och Trollhättan. Hon fick sina laster vid Annenäset och Nedre Kilane; Snäcke kanal fick hon inte plats i. 1966 lämnar hon Vänern för gott, då en Jan Gunnerus m.fl. i Göteborg köper henne för 18000 kr. Nu byggs hon om till lustfartyg för jordenruntsegling. Fram på hösten 1967 lämnar KLARABORG Göteborg och Sverige för alltid. Äventyren som lustfartyg började illa. Ute på Biscaya skulle Jan Gunnerus ta bilder på skutan från en flotte. Flotten kapsejsade emellertid och Gunnerus omkom. Nu följer en lång period då hon seglar runt i avlägsna trakter, långt långt borta från Vänerns söta vatten.
Sen, den 14 juli1982 gick ett meddelande ut i radion att världens äldsta i trafik varande segelskuta, galeasen KLARABORG från Göteborg, hade totalförlist under en rykande storm i Indiska oceanen. Alla tio ombord räddades då lustfartyget sjönk på 300 meters djup strax norr om Perth på Australiens västkust.

Om SONJA kan man läsa att hon hade en (liksom de flesta andra) encylindrig råoljemotor. Seffle och Venern-maskiner var vanliga, och SONJA hade den senare installerad. Vänerns motorverkstad i Vänersborg tillverkade uppskattningsvis 3000 motorer mellan ca 1920 – 1958, både till däcksvinschar och för framdrivning. Motorerna fanns i olika storlekar på mellan 4 – 75 Hkr. Motorinstallationen på SONJA var tydligen inte helt lyckad, för när hon gick olastad riste och skakade det något så fruktansvärt, att det var direkt obehagligt att stå på däck och styra. Detta löstes med en “trampolin” att att stå på. Arrangemanget gav ett något egendomligt intryck, men var fullt befogat.
Vidare kan man läsa att en halvdöv albinokatt vid Strömmens sluss hade koll på när SONJA kom; detta hörde hon tydligen på ljudet. Orsaken var att Hilding Karlsson på SONJA hade för vana att utfodra katten med hackekorv. Katten brydde sig inte om någon annan båt, men när SONJA kom lavade den bort till landsvägsbron.
Runt 750 kvartslaster är noterade på SONJA.

Längst till höger ligger MONE byggd i Bengtsfors 1923. Ägare ska ha varit Lasse Larsson Vänersborg, som 1961 lät bygga MONICA. Man kan se på slussjournaler från Strömmens sluss att mellan 1942 – 1962 drog MONE ca 673 kvartslaster genom Snäcke kanal. Därefter avlöser MONICA fram till 1971 med runt 500 kvartslaster.

 

Litteratur:
Båtar på Vänern – Björn Larsson
Ånimskog “Vårt land” – Sockenbok
Vänerns Motorverkstad – Kulturlagret/Vänersborgs museum 

 

One Comment

  1. Reply
    Per Hagelin 17/02/2015

    Vi mötte Klaraborg första gången i Barbados 1974. Hon var på sitt andra varv runt jorden, vi var på vårt första. Vi seglade med en ombyggd finnskuta, Gretel, 3-mast skonare. Kaptenen hette Ove. Vi tillbringade julen i Trinidad, Port of Spain, tillsammans. Där skiljdes våra vägar. Vi fortsatte västerut. Hörde senare om förlisningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.