Med salt i lastrummet

Dominica-flaggade MARTHA lossar salt i Vänersborg 17/12-2011.

Båten är ex. WINDENA, som t.o.m. 2010 var svenskflaggad och hade Kållandsö i Vänern som hemmahamn. Hon är byggd 1979 och har en lite ovanlig huvudmaskin i form av en 2-takts V12:a signerad Brons. Ljudet när hon förr stävade ut på Vänern gick inte att ta miste på, man visste, utan att se, vilken dam som då passerade 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.