Posts Tagged: Åkerström

K.G.Munthers båtbyggeri

Stubbered 3:3 • Trollhättans kommun
Båtbyggeriet söder om Trollhättan startades av Karl
Gabriel Munther 1896 och är beläget vid Göta Älvs
östra sida. Längs älven har det tidigare funnits runt
30 varv, för vilka Munthers båtbyggeri nu är den enda
kvarvarande representanten. Anläggningen visar en
typ av småskaligt industrihantverk som var vanligt
under 1900-talet men nu nästan helt har upphört.
  K G Munther var ursprungligen skeppare och hade
lärt sig att bygga båtar av sin far. Först i 40-årsåldern
började K G själv att bygga och reparera båtar.
Familjen Munther drev även en handelsbod i ett av husen
kring varvet. Under båtbyggeriets glansdagar 1945-55
var hela åtta personer anställda på varvet.
Varvsverksamheten lades formellt ner 1965, då K G Munthers
son Gustav Munther gick i pension. Gustav fortsatte
dock att bygga båtar som hobby - den sista blev färdig 1980.
  Båtbyggeriet ligger i en brant sluttning ner mot älven
vilket skapar problem för byggnaderna, både med vatten som rinner
nerför slänten och med jordmassor som samlas vid de övre fasaderna.
Sedan 1980 har underhållet av varvsbyggnaderna varit eftersatt.
Lennart Munther, Gustav Munthers son, är i dag en av fyra
delägare som tillsammans sett till att i alla fall taken på
byggnaderna har varit hela.
  Efter ett inslag om varvet i SVT:s program Landet Runt
kontaktade Lennart Munther både Länsstyrelsen och museet i Vänersborg
för hjälp med att stoppa byggnadernas förfall.
Tillsammans har parterna nu rustat upp byggnaderna som visas av de
delägare som bor kvar i bostadshusen.
Lennart Munther berättar att det kommer mycket besökare och att ägarna
får hjälp med både PR och röjning av Varvshistoriska föreningen i Lödöse,
de har hjälpt till att sortera gamla verktyg.
Framöver vill Lennart ha ett café på området och utöka verksamheten.
Drömmen är att kunna bygga båt på varvet igen!

 

Källa: Länsstyrelsen & Lars Bergström - Kulturlagret/Västarvet

Vrak, förlisningar och annat skräp

I söndags strosade jag runt i området i och kring Åkerströms naturreservat. Jag visste att flera båtar var på uppgång under eftermiddagen, så jag slog mig ner vid den nya fina bänken uppe vid utsikten på Nyckelberget och inväntade den första.

Med hjälp av Riksantikvarieämbetets fornsök kan man söka efter historiska lämningar i landskapet. Ett bra hjälpmedel för den intresserade! Just här nedanför Nyckelberget ska det år 1863 förlist en båt vid namn WÄLFÄRDEN.

“Enligt Sjöfartsverket kan dom 2003 ha hittat Wälfärden under sina multibeamkörningar i Göta älv. Inmätningar gjorda av Sjöfartsverkets fartyg Nils Strömcrona och motorbåt 28.” Citerat från RAA.

En koll på Fornsök visar att det finns en hel del att finna på botten av Göta älv och upp till Vänersborg. På sjön Vassbotten vid Vänersborg ligger flera vrak, varav man bl.a kan läsa om LAURA som sjönk här under 2:a världskriget när hon låg i vinterhamn. Rester av gamla bryggor, bilvrak och containrar är annat man kan finna i älven…

WINDSTAR och Munthers båtbyggeri i bakgrunden

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.