Posts Tagged: Sluss

OLOF TRÄTÄLJA

Olof Trätälja vid Brinkebergskulle 25/5 2023.

Olof Trätälja vid Brinkebergskulle 25/5 2023.

   Plötsligt händer det! Senast Olof Trätälja gled förbi på kanalen var 1977, då lämnade hon Vänern som i stort sett varit hemmavattnet allt sedan hon byggdes. Detta lilla näpna fartyg är så gammalt att det under 35 år gick i den gamla tidigare slussleden här vid Brinkebergskulle. Denna slussled togs ur bruk 1914. 
Olof Trätälja är förmodligen världens äldsta fraktfartyg i kommersiell lasttrafik. Hon byggdes 1879 på Thorskogs varv vid Göta älv och levererades till skeppsredaren Gustav Silvén i Säffle. Namnet är taget efter sagokungen Olof Trätälja, vilken har kopplingar till Värmland och Säffle.
Enligt utsago skulle hon efter att ha tagit natt i Vänersborg vidare till Trellevarvet på Kållandsö och sen gå Göta kanal till östkusten och vidare hem till Kalmar som är hemmahamnen. Kul att få se denna nu 144 åriga dam som under sina första 98 år trafikerade kanalen och Vänern.

Olof Trätälja åter i gamla hemmavatten. Till höger rester av Kullens sluss (1841-1914) i vilken Trätälja slussade under hela 35 år.

Olof Trätälja åter i gamla hemmavatten. Till höger rester av Kullens sluss (1841-1914) i vilken Trätälja slussade under hela 35 år.

Olof Trätälja slussar vid Brinkebergskulle 25/5 2023.

Olof Trätälja slussar vid Brinkebergskulle 25/5 2023.

BOMMEN

Foto 12 november 2021

Foto 12 november 2021

Fotograf okänd, omkring 1910, ur ett mycket trevligt fotoalbum. Vänersborgs museum.

Fotograf okänd, omkring 1910, ur ett mycket trevligt fotoalbum. Vänersborgs museum.

   Bilder på Slussvaktarbostaden vid “Bommeslussen” är man inte bortskämd med. Den lilla charmiga vaktbostaden uppfördes mig veterligen 1892 och försvann troligtvis väldigt sent 1950-tal till västkusten för att enligt rykte jag hört, bli sommarstuga. Arkitekturen är ju omisskännligt från mekanikus Carl Wallströms katalog. Vill ni idag se en kvarstående kopia av huset går det bra att bege sig till kanalön i Trollhättan…

 

SNOW CRYSTAL

   Thunbolagets Snow Crystal är sedan något år det lastdrygaste fartyget som går på Trollhätte kanal. Byggt på “husvarvet” Ferus Smit i Nederländerna 2017 och tänkt att ersätta de nu drygt 20 år gamla Snow Star och Ice Star. Måtten är det absolut största som går in i slussarna, 89 meter lång och 13,35 meter bred. Lastförmågan är 5790 dwt vid ett djupgående av 7, 23 meter. Här på kanalen är ju djupgåendet begränsat till 5,4 meter och jag skulle gissa att Snow Crystal kan ta med sig omkring 4000 ton utan att skrapa i botten. Maskin är som vanligt en Wärtsilä, här med 1950 kW.
Bilderna tagna den gråa söndagen den 17 februari 2019.

Snow Crystal i Brinkebergskulle sluss 2019-02-17

Snow Crystal i Brinkebergskulle sluss 2019-02-17

Snow Crystal i Brinkebergskulle sluss 2019-02-17

Snow Crystal i Brinkebergskulle sluss 2019-02-17

Snow Crystal vid Brinkebergskulle, på resa till Lidköping 2019-02-17

Snow Crystal vid Brinkebergskulle, på resa till Lidköping 2019-02-17

 

Brinkebergskulle den 9 mars 2014

Gamla farleden med “Bommen” där borta i soldiset.

“Kullens” slussvaktsbostad. Huset flyttat till denna plats 1914.
Dess forna läge är mitt i dagens farled något hundratal meter uppströms.

Rudera av gammal bebyggelse i höjd med Gustafs slussar.

Där uppe låg slussinspektörsbostaden. Detta var på den tiden Gustafs slussar var i bruk.

Rest av sluss No: 16, “Kullen” från 1841.
M/V Alice passerar den övre av Gustafs två kopplade slussar från 1778.
B/B Kraft ankommer Brinkebergskulle.
Ekipaget fyllde hela slussen.
Från Finland.
Leverans till Gruvön.

S/S REX på nedgång

Regnr 4694 S/S REX vid Brinkebergskulle

Ur den snart två år gamla slussen vid Brinkebergskulle kommer S/S Rex, en båt värd att uppmärksamma lite. Byggd vid Göta älv på Norra Garns varv 1906 i ek och furu på järnspant. Detta varvet bygger främst pråmar och utför reparationer vid denna tiden. Och så bygger man Rex… En lite udda sak som från början utrustas med en 45 hästars förbränningsmotor som gick på gas. Gasen framställdes ombord i en gasgenerator genom förbränning av antracit. En laddning antracit förbrändes på 5-6 timmar varpå man fick göra ny fyr i gasgeneratorn. Ett tämligen opraktiskt maskineri i ett fartyg, och i samband med att Ångfartygs AB Teodor köper henne 1909 så satte man i en hederlig ångmaskin på 90 ihk istället.

fotografiet denna septemberdag 1916 är det kanske pappersved till Göta hon har som last. Tre år senare, i juni 1919 är hon på resa Kristinehamn – Göta med just pappersved då hon kolliderar med tyska S/S Meta och sjunker till botten. Ägare till Rex vid olyckstillfället var Gustav Lindstedt i Karlstad som köpt henne i maj 1918 för 130.000 kr. Hon kom att bärgas och är åter i trafik under hösten 1920, nu med Göta sulfit som ny ägare. Köpeskillingen var då 65.000 kr.

1927 såld till Göteborg för 10.000 kr och omnamnad till Alf. 1937 såld till Estland för 5.500 kr. Hennes vidare öden är för mig inte kända.

Sluss No:1

Ca fyra månader kvar till dess fullbordande – sluss No:1 Brinkebergskulle.

En vårdag 1915

I slussen ligger s/s EWY. Hon är här ganska ung, bara två år gammal, byggd på Eriksbergs Mek. verkstad. I aktern står det Seffle – Hugo Silvéns hemstad. Det är han som har beställt fartyget, och han kommer att vara dess ägare fram till april 1935, då han säljer henne till Gotland för 28.000 kr.
Kanske är det april den här dagen vid Brinkebergskulle också. Folket som är ute och beskådar den alldeles nya slussen – en vårdag 1915.
Oredan runt slussen, som togs i allmänt bruk november 1914, skvallrar om att den helt nyligen börjat betjäna alla de fartyg som sedan dess passerat här.
Sluss Nr 1 Brinkebergskulle kommer att betjäna fartygstrafiken ytterligare några år. EWY slutade sina dagar utanför Lerwicks hamn på Shetlandsöarna den 3 mars 1938, där hon efter att ha draggat i orkanvindar strandade och blev skrot.

s/s EWY i Brinkebergskulle sluss, sannolikt 1915. Foto: Okänd, ur Vänersborgs museums bildsamlingar

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.