En vårdag 1915

I slussen ligger s/s EWY. Hon är här ganska ung, bara två år gammal, byggd på Eriksbergs Mek. verkstad. I aktern står det Seffle – Hugo Silvéns hemstad. Det är han som har beställt fartyget, och han kommer att vara dess ägare fram till april 1935, då han säljer henne till Gotland för 28.000 kr.
Kanske är det april den här dagen vid Brinkebergskulle också. Folket som är ute och beskådar den alldeles nya slussen – en vårdag 1915.
Oredan runt slussen, som togs i allmänt bruk november 1914, skvallrar om att den helt nyligen börjat betjäna alla de fartyg som sedan dess passerat här.
Sluss Nr 1 Brinkebergskulle kommer att betjäna fartygstrafiken ytterligare några år. EWY slutade sina dagar utanför Lerwicks hamn på Shetlandsöarna den 3 mars 1938, där hon efter att ha draggat i orkanvindar strandade och blev skrot.

s/s EWY i Brinkebergskulle sluss, sannolikt 1915. Foto: Okänd, ur Vänersborgs museums bildsamlingar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.