OLOF TRÄTÄLJA

Olof Trätälja vid Brinkebergskulle 25/5 2023.

Olof Trätälja vid Brinkebergskulle 25/5 2023.

   Plötsligt händer det! Senast Olof Trätälja gled förbi på kanalen var 1977, då lämnade hon Vänern som i stort sett varit hemmavattnet allt sedan hon byggdes. Detta lilla näpna fartyg är så gammalt att det under 35 år gick i den gamla tidigare slussleden här vid Brinkebergskulle. Denna slussled togs ur bruk 1914. 
Olof Trätälja är förmodligen världens äldsta fraktfartyg i kommersiell lasttrafik. Hon byggdes 1879 på Thorskogs varv vid Göta älv och levererades till skeppsredaren Gustav Silvén i Säffle. Namnet är taget efter sagokungen Olof Trätälja, vilken har kopplingar till Värmland och Säffle.
Enligt utsago skulle hon efter att ha tagit natt i Vänersborg vidare till Trellevarvet på Kållandsö och sen gå Göta kanal till östkusten och vidare hem till Kalmar som är hemmahamnen. Kul att få se denna nu 144 åriga dam som under sina första 98 år trafikerade kanalen och Vänern.

Olof Trätälja åter i gamla hemmavatten. Till höger rester av Kullens sluss (1841-1914) i vilken Trätälja slussade under hela 35 år.

Olof Trätälja åter i gamla hemmavatten. Till höger rester av Kullens sluss (1841-1914) i vilken Trätälja slussade under hela 35 år.

Olof Trätälja slussar vid Brinkebergskulle 25/5 2023.

Olof Trätälja slussar vid Brinkebergskulle 25/5 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.