S/S CERES

   S/S Ceres vid kaj i Vänersborg. Byggd på Motala verkstad 1885 för Motala Ströms Ångfartygs-Aktiebolag, senare Rederi AB Göta Kanal. Gick på Göta kanal Göteborg – Stockholm fram till 1946 då hon såldes till Norge som logementfartyg, och bistod där vid uppstädningen efter WWII. Hade brand ombord 1952 och nedskrotades efter detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.