NYGÅRD

Nygård i Västra Tunhems socken med omgivning som det såg ut 23-02-12. För övrigt en av de första drönarbilder jag sökt och beviljats spridningstillstånd för.

Nygård i Västra Tunhems socken med omgivning som det såg ut 23-02-12. För övrigt en av de första drönarbilder jag sökt och beviljats spridningstillstånd för.

   Den röda byggnaden uppe till vänster är den äldre mangårdsbyggnaden och uppgifter gör gällande att den härrör från sent 1600-tal. Andra uppgifter säger 1700-talets första hälft. Hur som helst så torde det vara en av de äldsta byggnaderna inom Vänersborgs kommunen… 
Nuvarande huvudbyggnad uppfördes av Peter Bagge år 1800 och kom att påbyggas med en våning av Nils Ericson 1849.

“Egendomen synes under äldsta tider ha haft gemensam ägare med det närbelägna Forstena. Möjligen är det en utbrytning från denna egendom och just därigenom fått namnet Nygård.
Carin Göransdotter av Forstenaätten, en kusinsdotter till Göran Thorstensson, förde genom sitt äktenskap Nygård till Peter Nilsson Kafle, gift tre gånger och död 1645 samt begraven i sockenkyrkan. Hans efterträdare var sonen Göran. Därefter kom ätten Ulfsparre, av vilken sannolikt tre generationer ha innehaft gården. Under senare delen av 1600-talet ägdes denna av två generationer av ätten Svinhufvud, ryttmästaren Johan Magnus och kornetten Axel Fromhold. Från den sistnämnde köptes gården av grosshandlaren Peter Samuel Bagge i Göteborg, som efterträddes av mågen Abraham Eurenius. Sedan kom i tur och ordning major Conrad Wilhelm von Döbeln (1790-1791), Peter Peterson Bagge, v. häradshövdingen Patrik Bagge, översten Nils Ericson, dennes son John, som var landshövding, dennes svåger brukspatron Arthur Koch och dennes änka Pauline Koch, vilken dog 1928.”. Svenska gods och gårdar 1941

Kocharna synes ha varit ägare av Nygård fram till mitten av 1950-talet för sedan hamna i Totties ägo fram till åtminstone 1978 då Barbro Tottie blir änka och flyttar till Skräcklegatan 5 i Vänersborg. Här följer en lucka fram till andra halvan av 1990-talet, då Nygård ägdes av Constantin och Maj-Britt Jodlovsky. Nuvarande ägare är f.d. Scania/VW återförsäljaren Blennermark, vilken innehaft egendomen i drygt tjugo år när detta skrivs. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.