Tjörnbron

Den 18 januari 1980 seglade det Liberiaregistrerade  bulkfartyget STAR CLIPPER på Almöbron mellan Källön och Tjörn. Bågröret på bron brast och hela vägbanan rasade ner på Star Clippers brygga. Sju fordon hann köra utför kanten i dimman och åtta människor miste livet innan polis kom till platsen. Ingen blev dömd såsom skyldig till olyckan, men det har framkommit senare att fartyget tidigare haft problem med manöverförmågan.

Nu för tiden får större fartyg hjälp av kraftfulla bogserbåtar genom den s-kurva som leder in mot bron och vidare mot Askeröfjorden. 2010 var det 30 år sedan olyckan skedde. Den 1 Juli 2010 var jag på plats för att bevittna när tanken BW HEDDA blev lotsad och assisterad av bogserarna FENJA och BOB genom denna s-kurva som inte olycksbåten STAR CLIPPER lyckades fullfölja.

STAR CLIPPER var på 27450 dödvikston, och BW HEDDA är på 25926, så på den punkten är dom ganska lika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAR CLIPPER såldes av dom norska ägarna 1981 och seglade vidare under namnet STAR LANAO fram till 1986 då hon gick till skrot.

Norska gastankern BW HEDDA är byggd 1993 med måtten 170 x 27.

SVT öppet arkiv om olyckan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.