Kanalstopp

Det är stopp i kanalen under tre veckor. Stora arbeten ska utföras, bl.a ska några slussportar och dito bottnar bytas ut. Diverse förstärkningsarbeten mm. Kanalen ska rensas och bergväggar skrotas. Flera broar repareras i samband med stoppet. Dalbobron i Vänersborg är helt stängd, och en färja ligger som bro istället.

En liten inspektion med kameran idag i ömsom sol, ömsom hällregn…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.