Posts Tagged: Lodalen

Lodalen

I Norge finns det många fantastiskt vackra ställen, och Lodalen är ett av dessa ställen. När jag besökte dalen 2008 upplevde jag den som betydligt mer “isolerad” och till skillnad mot granndalen Oldedalen var den inte alls lika exploaterad av turismen. I Lodalen blev jag till fullo fångad och fängslad av dess vilda skönhet! Föga kände jag till dess mörka historia med två svåra ras under 1900-talet som helt utplånade två byar och tog med sig 135 människoliv i den enorma flodvåg, upp till 70 meter hög, som uppstod då bergsmassorna rasade ner i Lovatnet.
Läs mer om rasen HÄR 

På väg till vägs ände och Kjenndalsbreen passerar man Breng seter, en plats omnämnd redan år 1340. Historiskt har här funnits två gårdar, men på senare tid var Breng seter till gården Sæten. Under 1970-talet förföll stället, men miljön räddades av lokalt folk och med stöd från riksantikvarien står här nu totalt 13 byggnader i ett fantastiskt landskap.

Denna och några andra bilder från turen till Norge 2008 finns ej längre HÄR
Och som vanligt när jag besöker landet i väster bjöds jag på ett helt ok väder 🙂

Från Sundsberget

Från Sundsberget har man en fin utsikt över ett stycke av Göta älv, Tunhemsslätten och industrierna på Stallbacka. Sundsberget, som är en höjd belägen mellan Onsjö och Överby alldeles vid Göta älv hyser ett  gravfält, troligtvis från yngre järnåldern. I Skandinavien kallar vi denna tid vendeltid och vikingatid  (550 – 1050 e Kr.) Ur lekmans öga är det nog lite svårt att läsa spåren i terrängen, då gravarna är skadade av grustäckt och tidigare plundring.

Här vid Sundsberget är vi helt nära det strategiskt viktiga Naglumssund, som under århundraden varit en plats där man tog sig över älven vid Malöga by. Exakta platsen för färjeläget är för mig något oklart, men det torde varit beläget kring SAAB automobil och Volvo Aeros anläggningar. Färjeläget var ett av få ställen som man kunde ta sig över älven och vidare mot Dal och Norge. 1657 stod bron vid Rånnum klar. Enligt källorna var detta den första bron som byggdes över Göta älv. Rånnum ligger bara några kilometer uppströms älven, vid det som idag heter Vargön. Denna bro gjorde att Malöga färjeläge förlorade något av sitt viktiga läge som överfart, då resande hellre valde att begagna sig av bron.

I närområdet står ruinen efter Naglums kyrka. Kyrkan övergavs och förföll under 1800-talet då den nya kyrkan, Vassända Naglums kyrka (invigd 1800) ersatte de båda Vassända och Naglums gamla och förfallna kyrkor. I ruinen finns en minnessten över Hans Belfrage, Vänersborgs första borgmästare. Belfrage dog i Naglum 1688 och hade sitt gravkor i kyrkan. Numera finns hans gravsten i Vänersborgs kyrka.

Åt Onsjöhållet, mitt bland golfbanorna, står ett gravkapell uppfört av översten och svärdsriddaren Volrat Wilhelm Haij, vilken huserade på Onsjö säteri under 1700-talets senare del. Gravkapellet är uppfört i samma typ av tegel som “Gustafs slussar” vid Brinkebergskulle är byggda med. Som arbetsledare vid uppförandet av dessa slussar lade dåvarande majoren Haij dess grundsten 1792.
Kistorna i kapellet blev flyttade till Vassända Naglums kyrka på 1970-talet, efter att gravkapellet blivit utsatt för plundring av raggare.

Syftet med mitt besök på Sundsberget var egentligen att få nya “fonder” till mina fartygsbilder. Det blev ett kompletterande återbesök någon vecka senare…

 

 

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.