Wargöns AB “Portalen”

På 1840-talet köpte den store kanal, järnvägs och samhällsbyggaren Nils Ericsson (adlad Ericson 1854) in sig i Rånnums och Nygårds säterier, vartill ön Wargön hörde. På ön fanns sen tidigare ett brännvinsbränneri, vilket Ericson gjorde om till cementfabrik för att förse slussbyggena i Trollhättan. Här på ön anlade 1869 Ericsons söner Werner, John och Carl ett träsliperi, det 3:e i landet vid tidpunkten. Det första låg i Trollhättan. 1874 ombildades det Ericsonska familjeföretaget till Wargöns aktiebolag. Verksamheten växte och snart fanns både fabrik för tillverkning av sulfitmassa och ett pappersbruk.

När den pampiga tegelportalen kom till känner jag inte till, men troligtvis i samband med kontoret som uppfördes 1888.
På bilden nedan, daterad 1900, har arbetarna ställt upp sig på bron över älvfåran till ön Wargön, på vilket pappersbruket låg. Älvfåran kom från 1934 successivt att försvinna, och 1942 upphörde Wargön definitivt att att vara en ö.

 

Jubileumsåret 1949 var flera namnkunniga fotografer anlitade för att dokumentera festligheterna i samband med att Wargöns AB firade 75 år.
K.W Gullers bild nedan glider disponent de Verdier genom portalen.

 

Pappersbruket fick sin nedläggningsdom den 13 augusti 2008, och den 15 december samma år producerades det sista pappret. Nu sommaren 2012 är sedan länge alla byggnader nedgjorda, men som en kuliss ur en film står portalen fortfarande kvar, tillsammans med kontorsbyggnaden.

 

Bildkälla: Kulturlagret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.