Vänern regleras från Vargön

Vargöns kraftverk under uppförande

Innan Kraftstationen vid Wargön anlades var Vänern oreglerad. Vattennivåerna kunde variera och översvämningar var vanliga. Vid för lågt vattenstånd blev sjöfarten och vatttendriven industri drabbade, tex stod många gånger pappersbruket på Wargön still, som i tidiga år var helt beroende av vattenkraften. Historiskt sett, eller i vart fall tillbaks till mitten av 1700-talet har det uppmätts skillnader i vattennivån på upp till 3 meter.

I januari 2001 blev det lite kritiskt trots regleringen. Efter en långvarig period av nederbörd i Vänerns tillrinningsområden, steg vattnet med ca 2 cm/dygn mellan oktober och december. Kulmen nåddes den 11 januari, då stod vattnet 82 cm över max tillåtna. Följden blev att vattnet stod högt på Hamngatan, och stora delar av Skräckleparken höll på att försvinna ut i sjön.

Hade inte Vänern varit reglerad då 2001, hade sannolikt 1927 års rekordnivå på + 45,76 överskridits med ca 30 cm. Nu stoppade det på + 45,67.
1910 är ett annat rekordår, då kunde man lägga till med båten vid Strömsborg.

 

 • Vargöns kraftstation invigs 1934
 • Vattenfall får tillstånd att reglera Vänern 1937
 • Vattendomstolen godkände regleringen 1938
 • Effekt: 34 MW (3 turbiner)
 • Fallhöjd: 5 meter
 • Vänerns högsta dämningsgräns är +44,85 m
 • Vänerns lägsta sänkningsgräns är +43,16 m
 • Max tappning är 900 m3/sek
 • ————————————————————————–
 • Sjöboda kanal grävs och sprängs 1929 – 31
 • Huvudnäskanalen tillkom 1936 – 37
 • Huvudnästunneln sprängs 1986 -88
 • Sättbron över Sjöboda kanal tas bort sept 1988
 • Turbin 3 (Sigfrid) tas i drift 1989

Mer läsning om Vargöns kraftstation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.