Tur

En utflykt med några få valda mål; Södra Härene, Brobacka samt Risveden.

Södra Härene
I området kring Södra Härene strax norr om Vårgårda är landskapet rikt på fornlämningar från brons och järnåldern. Högar, hällkistor och resta stenar vart man än vänder sig… Vid kyrkan skär E20 rakt mellan två religioner och runt 4000 år. Bara ett stenkast från kyrkan, som är en av Västergötlands yngsta (byggd 1910) ligger Jättakullen, Skandinaviens största hällkista. Stannar man ändå till vid Södra Härene, vill jag tipsa om att det finns en ruin av den gamla kyrkan på andra sidan vägen. På kyrkogården kring ruinen råder en viss mystik i det vårdade förfallet. Vem är det som sköter om gravarna, typ?


Jättegrytorna i Brobacka
Vid Brobacka någon halvannan mil nordväst om Alingsås har inlandsisen lämnat tydliga spår vid sitt tillbakadragande. Då, för 11 – 12000 år sedan inträffade ett uppehåll i avsmältningskedet. Mjörn, då isfri, utgjorde en havsvik medan Anten-området i norr fortfarande var täckt av stora ismassor. Höjderna Risveden och Lärkeskog styrde in smältvattnet mot Brobackasundet. Den kraftiga hopträngningen gav upphov till ett kraftigt vattenflöde som på Åsjöns östsida eroderade fram ett mäktigt jättegrytfält i höjdnivåerna mellan 59 – 115 meter över havets nuvarande yta.

En del av grytorna är så stora att de, för den ej uppmärksamme, inte noteras även om man står mitt i dess centrum. En del är dessutom fyllda med frostsprängt material och trädbevuxna. Så är fallet med Storgrytan. Huvudkitteln är 18 meter i diameter och hela grytkomplexet 35 meter långt.

De enorma mängderna sand och grus som sprutade genom Brobackasundet avlagrades runt om i de dåtida havsvikarna och kan idag ses på många platser i landskapet. Sydväst om Brobacka ligger flera stora grustäkter.

Inom det 17 ha stora naturreservatet finns flera andra sevärdigheter, bl.a en minnessten över slaget mot danskarna vid Brobacka 1566.

Risveden
På hemväg genomkorsade jag det stora skogsområdet Risveden på Valebråtavägen, en liten grusväg mellan Anten och Skepplanda.

 

http://maps.google.se/maps/ms?msa=0&msid=217695989089004282132.0004a7a9cd7bbe9f1ec51&hl=sv&ie=UTF8&z=10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.