Posts Tagged: Älvabo

Gammal tegelsten

Att ta sig till platsen för G:a Torpa tegelbruk vid Älvabo var inte det lättaste… Men till slut kom jag rätt!
Tog runt 10 bilder vid platsen som är helt igenväxt, och fann när jag laddade in bilderna i datorn att kameran passerade 10.000 exponeringar vid tillfället.
Tiotusen exponeringar sedan 2010-04 (ca 41 månader) är nog inte speciellt mycket, många skjuter lätt det på 12 månader.

Exponering No. 9997 blev på en 100 år gammal tegelsten

Torpa tegelbruk

Tegelbruk har det funnits gott om längs Göta älv. Här är Torpa tegelbruk, dess tegelmästarbostad och dagens “Älvabo”. Jag tror att det har funnits ett tidigare Torpa tegelbruk före detta som låg nedströms, nere vid Slumpån. Men i och med älvens reglering kom detta att hamna under vatten, och man fick se sig om efter en ny plats.

Tillägg 3/9-13: Efter lite efterforskning idag så kan man i vart fall fastslå att tegelbruket nere vid Slumpån inte blivit lagt under vatten, utan snarare det aktuella Torpa tegelbruk som kom att påverkas av älvens höjning. Man kan läsa att Torpa tegelbruk lades ner på naturlig väg, leran tog slut helt enkelt, och att detta sammanfaller med etablerandet av bruket nere vid Torpa säteri. Detta nyetablerade tegelbruk kom att ärva namnet på sin norra like – d.v.s. Torpa tegelbruk.
Resterna av tegelbruket nedströms vid Slumpån nära Torpa säteri står fortfarande på torra land!
Mellan dessa båda “Torpa” -bruk låg också Lyckebergs tegelbruk, vilket också kom att att påverkas av älvens höjning 1916.
Fortsättning följer?

Torpa Tegelbruk

Samma vy som den gamla bilden ovan, tegelbruket låg i viken till vänster.

 

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.