Stegastein

Året är 2006 och vyn är över Aurland från den samma år invigda utsiktspunkten “Stegastein”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.