NABBENSBERG

Nabbensberg 2022-11-13

Nabbensberg 2022-11-13

   Det är magert med kvarstående byggnader från 1700-talet i Vänersborgs kommun. I staden Vänersborg med tillhörande donationsjord är Nabbensberg ett av väldigt få. Huset är som man säger, “enligt uppgift”, uppfört 1764 och dess första ägare kan sannolikt ha varit stadssekreteraren Gudmund Dinnetz. König, Roos af Hjelmsäter, Malm och Ström är andra kända ägare. Nabbensberg, som låg på vänersborgs donationsjord, räknas till vad vi lite slarvigt kallar landerier och dessa fick enligt regelverket inte komma i privat ägande. Tanken var nog att de skulle arrenderas och drivas så att staden skulle kunna ta del av dess utkomst. Men liksom de flesta landerier på donationsjorden verkar Nabbensberg redan tidigt ägts av en privatperson. I slutet av 1800-talet syntes staden gjort ett försök att ta tillbaka donationsjord som hamnat i enskilt ägande då man startade en utredning gällande Nygårdsängen, som till viss del låg under Nabbensbergs ägor. Utfallet blev resultatlöst.
Nuförtiden går det inte riktigt inte att känna igen denna anrika plats som sedan begynnelsen hyst både tegelbruk och exercisplats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.