Götheborg i Vänersborg

Ostindiefararen tackar för sig och stävar ut på grodhavet. Vänersborg den 5 juli 2015.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.