Posts Tagged: Residensgatan

Den gamla portalen

Då Kungsgatan 9, nu Residensgatan 36. Samma eller en likadan?

 1915 plockades hörnhuset vid Kungs- och Edsgatorna ner, och av materialet lär det, likt fågel Fenix, återuppstått nere på norra Residensgatan.
Det var enligt en gammal tidningsnotis byggnadsfirman Bröderna Lindgren som köpte rivningshuset för 3000 kr och stod för nedmonteringen. Om det var dom samma som satte upp det igen är något oklart. Både en Albertsson och Dafgårds nämns som byggherrar.
En gissning är att Albertsson köpte tomt av Dafgård och tillsammans med Br. Lindgren byggde upp huset igen. Johan Albert Albertsson ska enligt uppgift ha varit husets första ägare, och även utfört vackert snickeri och målningsarbete i trapphuset.

 

Kungsgatan x Edsgatan

Då & Nu i Vänersborg.

Huset på den gamla bilden är från tiden efter stadsbranden 1834. Detta togs ner 1915 och återuppfördes strax därpå i ny skepnad på dagens Residensgatan 36. Wermlandsbanken uppförde stenpalatset på samma plats 1917.

Kungsgatan x Edsgatan