Utsikter från Torpabron

Torpabron, den gamla överfarten borta vid Torpavägen avhandlades två inlägg längre ner.
Här är en komplettering i form av två vyer uppifrån bron.

Några data på UVHJ (järnvägen)

  • 1867 invigs järnvägen (smalspårig 1217 mm)
  • 1900 ombyggd till normalspårig klart (1435 mm)
  • 1940 förstatligad
  • 1949 Elektrifierad
  • 1987 ATC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.