Posts Tagged: Flygplan

ALBATROS B.IIa

Foto ur S Gunnar Petersons samling/ VBG museum. Fotograf okänd

Foto ur S Gunnar Petersons samling/ VBG museum. Fotograf okänd

En Albatros B.IIa ute på Tenggrenstorps leriga flygfält. I bakgrunden den stora tegelbruksbyggnaden vid Karls grav.

“Flygavdelning 1 vid Tenggrenstorp i Vänersborg etablerades den 1 april 1916 med Emil Björnberg som chef. Avdelningens huvuduppgift var spaningsverksamhet och gränsbevakning. Därtill vidareutbildning av förare och spanare samt flygfotografering. Verksamheten var inledningsvis besvärlig med dåligt flygfält och dåligt väder. Dessutom brist på personal och reservdelar. Provflygningar och prov för fältflygarbevis gjorde även att den egentliga flygtjänsten blev eftersatt. Otillförlitliga motorer samt flygplan gjorde att missöden och olyckor inträffade.Vid årsskiftet 1918 – 19 lämnade 1 sta. skyddstruppsavdelningen fältet vid Tenggrenstorp i Vänersborg.”
Citat ur Hans Kampfs bok Skyddstruppernas flygavdelningar i Vänersborg och Boden 1916 – 1918.

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.