Nabbensberg

De båda skorstenarna faller inom 10 dagar sedan bilden togs. Sedan plöjer man lätt ner brädväggarna, medans brännugnarnas metertjocka murar säkert bjöd större motstånd. Vad det skulle bli på området när rivning och markutjämning var färdigt var man inte på det klara med. En park diskuterades först, men med facit i hand vet vi att Esso motorhotell snart kom att byggas på denna historiska mark, där man bedrivit tegeltillverkning sedan 1700-talet.
43 år har förflutit mellan att dessa båda bilder togs. 15 mars 1972 resp. 1 februari 2015.

Foto: Erik Björnänger / Vänersborgs museum

One Comment

  1. Reply
    Claes Theliander 16/11/2016

    1972 var jag fem år och gick på dagis på andra sidan kanalen. Jag minns hur vi ungar stod och tittade när skorstenen föll. Det var en mäktig syn. Jag kommer ihåg att man brände trähusen. Det var något riktigt ödesmättat över det hela och jag blev starkt påverkad av det. Tack för bilderna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.