KANALINSPEKTÖREN

Sven Almqvist kanalinspektor vbg

   Sven Almqvist [1831-1891] började sin yrkesbana som bokhållare hos översten och friherren, den store kanal- och järnvägsbyggaren Nils Ericson på Nygård, blev senare bokhållare vid kanalbolagets huvudkontor i Trollhättan. 1864 befordrades Sven Almqvist till kanalinspektor i Vänersborg, en tjänst han innehade t.o.m. år 1883, varefter han flyttade till Ströms kanalstation. I Vänersborg blev han de sista åren även hamnuppbördsman. Sven Almqvist syntes måna om de arbetande klasserna och var en av stiftarna av Venersborgs Arbetareförening.

I sammanhanget kan nämnas några mer kända namn. Paret Almqvist fick tre barn vilka alla föddes och växte upp i brovaktarehuset vid gamla svängbron i Vänersborg. Äldsta sonen Emil född 1868 provade kort på något jobb vid kanalen men syntes ha tröttnat och blev snart, förutom en skicklig fotograf, även en känd botaniker i Skara. Sven Almqvist var gift med Emma född Wallström och dotter till slussbyggmästare m.m. Petter Wallström och dennes maka Anna. Petter har förutom att vara verksam vid kanalen bl.a. stor del i hur Vänersborgs residens ser ut idag då det delvis är utfört efter hans ritningar gjorda efter stadsbranden 1834. Sven Almqvist hustru Emma var också syster till Carl Wallström, känd som mekanikus vid Trollhätte kanal, en befattning han tog över efter tidigare nämnde Nils Ericson 1866.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.