Gammal slup

Den här bilden har man sett i flera tappningar. Någon har också någonstans skrivit att slupen heter Thyra vill jag minnas. Nya trafikkanalen genom Vänersborg är som synes i bruk, så bilden är efter 1916. Den här upplagan av Dalbobron stod klar att tas i bruk 1913, tre år före kanalen öppnade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.