Gamla nyheter

Här på Hamngatan låg det – tyckte jag då – en lite skum biljard.
Detta var på 1980-talet. Men när revs huset?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.