Dalbobron

Broarna kring staden I

 

Staden Vänersborg ligger omgiven av vatten, ja faktiskt på en ö sedan Karls grav började grävas 1609. Således finns det några broar att passera om man önskar besöka staden vid Vänerns sydspets.

I källorna dyker Dalbobron upp samma år som staden grundläggs – 1644. Då som en lång “brygga” över Huvudnäs sund mellan Västergötland och Dal. En något rejälare bro torde ha stått klar 1649. Sedan följer ett antal broar fram till 1790. Flertalet broar blev raserade av oväder. På kvällen nyårsaftonen 1772 – 73  drog en flodvåg in över staden och krossar allt i sin väg inkl. Dalbobron. Om flodvågen med vågor på runt 3 meter var orsakade av bara ett oväder är inte helt klarlagt. Man har även antytt att det kunde röra sig om en jordbävning som satt igång en flodvåg.

Bron som stod klar strax före 1800-talets inträde verkar ha fått stå kvar enda fram till att man anlade den nya trafikkanalen på 1910-talet.
När man ser bilden nedan så förstår man hur utsatt bron kunde vara, då främst när nordanvinden låg på från Vänern. Den första vågbrytaren ska i och för sig ska ha tillkommit runt 1830, men ändå.

 

På 1910-talet började man muddra upp området som skiljer Vänern från Vassbotten. Den nya trafikkanalen kommer att dras här, och i samband med detta byggs en ny bro över leden. Bron kom att bli en olikarmad 60 meter lång svängbro. Den rörliga bro-delen tillverkades av Motala verkstad, och för elinstallationerna stod ASEA och L M Ericsson. Kanalverket ansvarade för landfästena och fundamentet vilket bron svänger på. Bron var klar att tas i drift 1913, tre år före invigningen av den nya trafikkanalen. Vägen mot dal går nu och fram till 1963 via den nyligen sprängda Blåsutbacken.

 

Redan på 1930-talet kom en ny bredare, bärkraftigare och mer snabbmanövrerad högbro på tal. 1910-talets svängbro tog ca 90 sekunder att öppna resp. stänga. 1943 enkelritades bron dessutom med trafikljus, vilket förmodligen skapade än mer irritation för de som skulle passera.
Den senaste i raden “Dalbobroar”  började byggas 1959 och stod klar att invigas av dåvarande kommunikationsminister 13 december 1962. Denna bro med en singelklaff om ca 50 meter var vid byggandet Europas näst längsta. Entreprenörer var Skånska cementgjuteriet och östtyska M.A.N .

 

Text och bildkällor:
Vänersborg.se
Vänersborgs söners gille
Kulturlagret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.