Posts in Category: Svart på vitt

Flundbogården vid Överby

Svart på vitt  – Historien om ett fotografi

All data som fanns till denna bilden var årtalet – 1937.
Det kan vara lite svårt att känna igen sig när man tittar på flygbilder, även över platser man känner till. Men någon kanske faktiskt känner igen sig, och kommer ihåg vyn på bilden?

Flygfotografiet, vilket är taget av Olle Lilljeqvist på AB Flygtrafik Dals Långed, föreställer Sandviken 1:48. Ganska precis där gården mitt i bild ligger, står idag Mc Donalds på Överby, och E 45 plöjer diagonalt rätt genom bilden. Med hjälp av bokverket Sveriges bebyggelse, utgivet på 1950-talet och den ekonomiska kartan av äldre årgång löstes denna “bildgåta”.

 

Då bostadshuset har en lite avvikande form med den utstickande delen i vänster framkant var det möjligt att säkert bestämma rätt fastighet med hjälp av ovan nämnda bokverk.

 

Hur länge gården fick stå kvar är för mig inte känt, men 1979 pågår bygget av Stallbackabron och den nya dragningen av dåvarande riksväg 45 går i stort sett rakt igenom gården. På denna bilden som är tagen 1979 ser man gårdens läge något till höger mitt i bild. Man känner även igen den lilla diagonala vägen som leder till den lite större vägen.

 

AB flygtrafik, Dals Långed var verksamt åren 1931 – 1996. Man bedrev flygfotografering över hela landet. Fotografen i flygplanet var Olle Lilljeqvist, vilken också bedrev vykortsutgivning  (O Lilljeqvist konstförlag). Hela deras produktion kom att köptas in av Sveriges länsmuseer och fördelas länsvis. Således kom Dalsland och Västergötland att hamna på Älvsborgs länsmuseum, numera Vänersborgs museum, vilket lyder under förvaltningen Västarvet.

Fotosamlingen som avser vårat område består av negativ, påsiktsbilder och vykortsförlagor. Antalet totalt landar kring 9000 bilder. Bildinformationen är god och det mesta är geografiskt känt. Men det finns åtminstone en mindre lucka där bildinformationen saknas; allt som står är årtalet 1937. Bilden över Flundbogården ingick i denna luckan.

Då flera bilder i denna lucka visade på kända motiv från trakten kring Vänersborg, bl.a Nygård, Forstena, Onsjö, Essets gård m.fl. antogs att kanske alla oidentifierade bilder hörde hemma i området. Några bilder kunde med hjälp av bokverket Sveriges bebyggelse utgivet på 1950-talet faktiskt platsbestämmas.

Några bilder i luckan visade vyer över Vänersborg, dock inget över de centrala delarna, varför det kan befaras att dessa är på villovägar eller att något tekniskt debacle inträffat.
De första flygfotografierna utförda av AB flygtrafik Dals Långed över centrala Vänersborg som nu finns är från 1947.
Vänersborg har dock flygfotograferats av andra än Lilljeqvist & co, även tidigare än 1947.
Linde Barrlind flygfotograferade Vänersborg redan 1918. Han var stationerad på Tenggrenstorps flygfält, där det bedrevs militär verksamhet under några år, och det var då han för första gången avbildade Vänersborg från flygmaskin.

 

This function has been disabled for TIDEN ÄR EN DRÖM.