Posts Tagged: Fröskog

Bläsen 1972

Bläsen, Fröskog 1972. Foto: Erik Björnänger/Vänersborgs museum