Posts Tagged: Aurland

Stegastein

Året är 2006 och vyn är över Aurland från den samma år invigda utsiktspunkten “Stegastein”.